Przejdź do treści
Strona główna » Wychodzenie z kosza podnośnika na wysokości

Wychodzenie z kosza podnośnika na wysokości

  Podnośniki koszowe są objęte regulacjami dotyczącymi korzystania z podestów ruchomych, ponieważ kosz osobowy stanowi tego typu platformę, na której pracownik może wykonywać swoje obowiązki. Producenci podnośników koszowych oraz innych podestów ruchomych zaznaczają w instrukcjach obsługi, że wchodzenie lub wychodzenie z kosza osobowego, gdy podnośnik jest w stanie podniesionym, jest zabronione. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których opuszczenie kosza może być jedynym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

  Wychylanie się poza obszar kosza podnośnika

  Firmy korzystające z podnośników koszowych do prac budowlanych, montażowych i innych zadań wykonywanych na znacznych wysokościach, w swoich procedurach BHP wyraźnie i jednoznacznie zakazują wychylania się poza obszar kosza podnośnika podczas realizacji prac. W przypadku konieczności takiego działania, pracownik musi być zaopatrzony w odpowiednią ochronę przeciwwypadkową. Kosz osobowy został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobie pracującej na wysokości z poziomu tego kosza.

  Większość producentów specjalizujących się w konstrukcji podnośników koszowych i platform ruchomych nie przewiduje w swoich projektach możliwości opuszczania kosza. Zabraniają również wychylania się poza obręb za pomocą poręczy ochronnych, co dodatkowo zwiększa potencjalne zagrożenia. Jakiekolwiek oddziaływanie na konstrukcję kosza z boku może prowadzić do momentu skrętnego i utraty stabilności platformy.

  Zakaz wychodzenia z kosza

  Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, podnośniki teleskopowe oraz inne platformy ruchome powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpiecznego korzystania z maszyny. Jeśli dokumentacja techniczna producenta jednoznacznie ostrzega przed wychodzeniem z kosza osobowego, należy bezwzględnie przestrzegać tych zaleceń.

  Mimo tej zasady, istnieje szereg sytuacji, w których opuszczenie podestu ruchomego lub kosza osobowego podnośnika koszowego może być jedynym lub najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

  wychodzenie z kosza podnośnika

  Sytuacje wyjątkowe

  Sytuacje, w których opuszczenie kosza osobowego jest możliwe, obejmują między innymi:

  • ewakuację osób z balkonów podczas pożarów, przy użyciu specjalistycznych podnośników koszowych dostosowanych do działań strażaków
  • dostęp na dach budynku podczas prac dekarskich, wymagający wykorzystania podestu ruchomego
  • ewakuację pracownika doświadczającego wypadku na znacznej wysokości
  • ratunek operatora urządzenia na wysokości, który niespodziewanie stracił przytomność, a podnośnik koszowy stanowi jedyny dostępny środek dostępu

  Firmy oferujące usługi wynajmu podnośników koszowych i platform ruchomych zdają sobie sprawę, że opuszczanie kosza osobowego bez uzasadnionego powodu, zwłaszcza na dużych wysokościach, jest surowo zabronione. Wyjście z kosza uważa się za ostateczność. Pracownicy obsługujący podnośniki są świadomi, że muszą stosować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Wyjście z kosza jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych sytuacjach, które są zrozumiałe i adekwatnie uzasadnione.

  Przeczytaj również o podstawowym zastosowaniu podnośników koszowych.

  wynajem podnośników